GreenCube
   Home   Advies   Webshop   Over ons   Contact

Producten


Winkelwagen  Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.


Informatie  Informatie


Webshop
Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoper en de koper.

De verkoper:
GreenCube
Russelbeekstraat 39
B-3590 Diepenbeek
BTW BE 0806.684.959
Email sales@greencube.be

De koper:
Elke individuele bezoeker welke een aankoop doet via de website.

Een bestelling plaatsen impliceert een volledige en onomkeerbare aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden. GreenCube kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op de lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Wanneer er onenigheid zou optreden tussen de koper en GreenCube met betrekking tot de verkoop via de website www.greencube.be, dienen de koper en GreenCube te zoeken naar een onderlinge oplossing voor deze onenigheid. Wanneer dit niet mogelijk blijkt hebben de Belgische rechtbanken de volledige bevoegdheid.

Het aanbod van producten en hun omschrijving die op www.greencube.be terug te vinden zijn, vormen op zich geen aanbod. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Greencube behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan GreenCube weigeren.

De producten zijn beschreven en voorgesteld met de grootste zorg. Hoedanook, fouten en onvolledige informatie kunnen voorkomen in de beschrijvingen. GreenCube is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door zulke fouten of onvolledige informatie. De foto's en beschrijvende teksten van de producten zijn niet contractueel bindbaar.

De verkoop is finaal zodra een mail ter bevestiging werd verzonden naar de koper en GreenCube de volledige waarde in gelden heeft ontvangen voor de verkoop van het gekozen product. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of ge´nstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

De prijzen zijn aangegeven in Euro (€). Zowel de prijs inclusief als exclusief BTW is aangeduid. Recupel is voor de huishoudtestellen steeds inbegrepen in deze prijs.

GreenCube behoudt zich het recht om prijzen op elk moment aan te passen zonder voorafgaande vermelding. De producten worden gefactureerd, gebaseerd op het tarief van kracht op het moment van de geregistreerde aankoop.

Voor elke levering buiten BelgiŰ is de koper volledig en alleen verantwoordelijk voor bijkomende lasten, belastingen en formaliteiten die kunnen voorkomen voor de verzending naar deze locatie. Bijkomend neemt de koper volledige verantwoordelijkheid om de wetgeving en condities te verifiŰren voor het importeren van deze producten in het desbetreffende land.

Normale levering tot op de stoep van de woning of verzending per post is inbegrepen voor de huishoudtoestellen, echter dit alleen binnen BelgiŰ. Dit impliceert levering tot vˇˇr de woning en dit op straatniveau. Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering. Voor luchtdichtingsmaterialen zijn alle prijzene exclusief levering.

Wanneer door uitzonderlijke omstandigheden het verzenden van de producten vertraging oploopt zoals hieronder beschreven of het product uit voorraad zou zijn neemt GreenCube hiervoor geen verantwoordelijkheid in deze voor levering van de goederen, gewichtige schade inclusief economisch verlies, verlies van vertrouwen of gelijk welke speciale, indirecte verliezen deze kunnen veroorzaken.

GreenCube behoudt zich het recht te kiezen welke vervoersmaatschappijen de goederen aangekocht zullen leveren. Het vervoersrisico ligt geheel bij de koper.

De koper dient de staat van de goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de transporteur. Wanneer de verpakking geopend of beschadigd blijkt moet de koper dit onmiddellijk melden aan de transporteur en dit vermelden op de afleverdocumenten.

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.
Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (b.v. inhoud diepvriezer, wasmachine,...);

- onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld dampkapfilters, batterijen, stofzuigzakken en -filters, lampen, rubberen onderdelen, ... (onbeperkte lijst);

- defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.


Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op GreenCube. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een derde, vervalt de garantie.
De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden.
De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.
De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.
De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake

Wanneer de goederen defect zijn moet de koper dit melden aan GreenCube door middel van E-mail (sales@greencube.be). GreenCube doet dan zijn uiterste best deze problemen op te lossen in de kortst mogelijke tijd.

Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen.
Gebruikte, ge´nstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Voor alle vragen of onduidelijkheden, dient een Email gestuurd te worden naar sales@greencube.beBerekeningen
EPC berekeningen
EPB berekeningen
PHPP berekeningen
PH certificatie dossier
Adviesverlening
Planadvies
Werfadvies
Studie luchtdichting
Controle
Blower door test
Verkoop
Luchtdichtingsmateriaal
Elektrische installatie voor
energiezuinige woningen


GreenCube | Russelbeekstraat 39 | BE 3590 Diepenbeek | Tel: +32 11 36 00 10 | Fax: +32 11 36 00 11 | E-mail: sales@greencube.be
Cobalt Group BVBA | BTW BE 0806.684.959