GreenCube
   Home   Advies   Webshop   Over ons   Contact

Berekeningen

PHPP berekeningen

Overeenkomstig de voorschriften van Passivhaus Institut Duitsland en Passiefhuis Platform BelgiŽ, worden volgende berekeningen gemaakt: het energiekengetal voor ruimteverwarming en het risico op oververhitting (temperatuuroverschrijdingsfrequentie).

De berekeningen worden gemaakt met behulp van de PHPP software, versie 2007, ontwikkeld door het Duitse Passivhaus Institut.
Bij de berekening wordt uitgegaan van een luchtdichtheid van n50=0,6h-1.
De berekening wordt gemaakt op basis van de ontwerp- en of aanbestedingsplannen, aangeleverd door de opdrachtgever.

Er wordt geen certificatie dossier opgemaakt. De berekeningen zijn puur informatief en hebben als doel te onderzoeken of het ontwerp, met de gekozen parameters, voldoet aan de passiefhuis standaard.

Opties
  • 1) nazicht van de PHPP-eisen aan de hand van een eerste doorrekening en bespreking van de resultaten. Indien het ontwerp niet voldoet aan de eisen die door de opdrachtgever gesteld worden, zal de verslaggever in overleg met de architect/aannemer voorstellen doen om alsnog aan deze eisen te voldoen, in zoverre dit technisch mogelijk is.
  • 2) advies met betrekking tot de detaillering van de constructie, opbouw, materiaalgebruik en dergelijke om tot de gevraagde isolatie waarden te komen, in samenspraak met de opdrachtgever, architect en aannemer.
  • 3) herberekenen van aanpassingen gedaan door bouwheer/architect waartoe beslist wordt tijdens de uitvoering en vergelijken met de gestelde PHPP-eisen. Indien deze aanpassingen het bereiken van de gestelde PHPP-eisen in het gedrang brengen zal de verslaggever dit melden en voorstellen doen om aan de PHPP-eisen te voldoen.
 
Over Greencube


Berekeningen
EPC berekeningen
EPB berekeningen
PHPP berekeningen
PH certificatie dossier
Adviesverlening
Planadvies
Werfadvies
Studie luchtdichting
Controle
Blower door test
Verkoop
Luchtdichtingsmateriaal
Elektrische installatie voor
energiezuinige woningen


GreenCube | Russelbeekstraat 39 | BE 3590 Diepenbeek | Tel: +32 11 36 00 10 | Fax: +32 11 36 00 11 | E-mail: sales@greencube.be
Cobalt Group BVBA | BTW BE 0806.684.959