GreenCube
   Home   Advies   Webshop   Over ons   Contact

Berekeningen

EPB berekeningen

Overeenkomstig het Energieprestatiedecreet en het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 worden minimaal volgende diensten geleverd:
  • 1) opmaken, indienen en laten ondertekenen van de startverklaring op basis van de gegevens van de architect
  • 2) regelmatig werfbezoek waarbij controle van de genomen EPB-maatregelen centraal staat
  • 3) opmaken, indienen en laten ondertekenen van de EPB-aangifte op basis van een as-built dossier, plannen, facturen, technische fiches, enz, aangebracht door de opdrachtgever
  • 4) afleveren van een energieprestatie-certificaat

Opties
  • 1) nazicht van de EPB-eisen aan de hand van een eerste doorrekening en bespreking van de resultaten. Indien het ontwerp niet voldoet aan de eisen die door de aangifteplichtige gesteld worden, zal de verslaggever in overleg met de architect voorstellen doen om alsnog aan deze eisen te voldoen.
  • 2) narekenen van aanpassingen waartoe beslist wordt tijdens de uitvoering en vergelijken met de gestelde EPB-eisen. Indien deze aanpassingen het bereiken van de gestelde EPB-eisen in het gedrang brengen zal de verslaggever dit melden en voorstellen doen om aan de EPB-eisen te voldoen.
  • 3) Controle of de aanwezige bouwknooppunten voldoen aan de vereisten voor .EPB goedgekeurde bouwknooppunten.
 
Over Greencube


Berekeningen
EPC berekeningen
EPB berekeningen
PHPP berekeningen
PH certificatie dossier
Adviesverlening
Planadvies
Werfadvies
Studie luchtdichting
Controle
Blower door test
Verkoop
Luchtdichtingsmateriaal
Elektrische installatie voor
energiezuinige woningen


GreenCube | Russelbeekstraat 39 | BE 3590 Diepenbeek | Tel: +32 11 36 00 10 | Fax: +32 11 36 00 11 | E-mail: sales@greencube.be
Cobalt Group BVBA | BTW BE 0806.684.959